Hvordan fungerer en bærbar vandblæretank?

- Nov 13, 2019-

En vandblæretank er en tank, der indeholder et agern, der er fyldt med vand eller brændstof. De fleste vandblæretanke indeholder vandblærer fyldt med vand. Når vandhanen tændes, eller toilettet skylles, kommer vand ind gennem røret fra vandtanken.

Hvordan fungerer en bærbar vandblæretank?

Lad os se arbejdsprincippet for blærevandstank sammen. Hver gang du bruger vand derhjemme eller i haven, er det en tank, og det er let at folde sammen, mens du ikke bruger det. Når vandet hældes ud af tanken, bliver blæren mindre, og vandtrykket i tanken falder. Når vandet forlader tanken, falder lufttrykket i tanken også. Normalt registrerer trykkontrolkontakten nær vandtanken trykfaldet i vandtanken. Når trykket falder til et bestemt niveau, skubbes kontakterne i trykafbryderen sammen for at tænde for vandpumpen. Startvandspumpen trækker vand fra brønden, brønden genpåfyldes med vandtank, og vandtrykket og lufttrykket i vandtanken gendannes.

How does a portable water bladder tank work

Et par af:Hvordan vandblæretanken bliver genpåfyldt? Næste:De vigtigste materialer i vandblæren